Kontakt

Securitas 
Securitas Har du glemt noe/mistet noe på senteret?
90 59 44 42
Senterleder
Lasse Ellingsen
Send e-post
Driftstekniker
Anders Dahlsrud
Send e-post
Driftsleder
Kim Fredrik Aanerud
Send e-post
Markedsansvarlig
Anne Cecilie Brusletto
Send e-post
Utleieansvarlig
Jarle Alværn
Send e-post
Utleie av standplass/pop-up
Christian Kiilerich-Hansen
Send e-post